×

Da li ste u kontaktu

Company News
Home>Blog>Vesti iz kompanije

Novi američki carinski zahtev: Poštanski brojevi za pošiljke sa kopna Kine

Vreme : 2023-12-02Hitovi :1

Logistics Solutions001

Počevši od 18. marta 2023. godine, poštanski brojevi biće obavezni za sve pošiljke sa kopna Kine u SAD, po američkoj carini.

Koji je novi uslov za kupce koji se prevoze iz Kineskog kopna u SAD?

Proizvodna (MF) stranka, kada je prijavljena kao kineski entitet, mora da obezbedi važeći poštanski broj u trenutku oslobađanja tereta. Svi novi i ažurirani identifikacioni kodovi proizvođača (MID) za Kinesko kopno moraju da sadrže važeći poštanski broj. *Napominjemo da MF stranka i dalje može da bude stranka fakturisanja, špediter, izvoznik ili proizvođač. U tom pogledu nije bilo promena. MF stranka se često naziva MID.

Koje su implikacije za UPS Brokerske kupce?

Ako uvozite robu u SAD, a stranka fakturisanja, špediter, izvoznik itd. Ako održavate listu špediera, dobavljača i/ili dobavljača, uverite se da je važeći poštanski broj uključen za bilo koju adresu iz kineskog kopna. Imajte na umu da pošiljke mogu biti odložene ako je stranka fakturisanja iz Kineskog kopna, a važeći poštanski broj nije uključen u uvozne dokumente.

Srodna pretraga

emailgoToTop