×

Da li ste u kontaktu

Company News
Home>Blog>Vesti iz kompanije

Global Trade Patterns and Nearshore Outsourcing

Vreme : 2023-12-02Hitovi :1

Logistics Solutions004

Značaj izmeta u blizini postaje sve istaknutiji.

Geopolitički rizici koji vode ka uvoznim tarifama, kontroli izvoza i drugim oblicima protekcionizma menjaju pravac trgovinskih tokova. Meksiko nudi poreske podsticaje kompanijama koje se sele u Meksiko, uglavnom usmerene na velike izvozne industrije kao što su proizvodnja automobila i poluprovodnici.

Akcije protiv prinudnog rada

U julu i avgustu, Američka carina i zaštita granica (CBP) kaznila je 708 predmeta za koje se sumnja da su koristili prinudni rad u procesu proizvodnje, a ukupna vrednost premašuje 175 miliona dolara, uključujući robu koja podleže Zakonu o sprečavanju prinudnog rada Ujgura (UFLPA) i privremenim nalozima za puštanje na slobodu. Prema Zakonu o sprečavanju prinudnog rada Ujgura, Carina i zaštita granica (CBP) mogu da počnu da zadržavaju uvezeno zlato i minerale i proizvode koji sadrže ove supstance i zahtevaju od uvoznika da uđu u trag izvoru ove robe i materijala.

EU preduzima mere da spreči prodaju proizvoda napravljenih od prinudne radne snage na tržištu EU i zahteva uništavanje takvih proizvoda. Izmenjeni propisi još uvek nisu potvrđeni, ali kada budu postavljeni, EU će početi da formuliše sledeće korake propisa.

Tekuće kontrole uvoza

301 izuzeće od tarifa - Trgovinski predstavnik SAD (USTR) produžio je trenutni period izuzeća od 301 tarife, koji je prvobitno trebalo da istekne 30. septembra 2023. godine, a sada ističe 31. decembra 2023. godine. Kako bi se obezbedio normalan rad američke aluminijumske industrije, i dalje će se uvoditi dodatna tarifa od 200 odsto na aluminijumske i aluminijumske proizvode iz Rusije.

Srodna pretraga

emailgoToTop