×

Контактирајте се.

Industry News
Дома>Блог>Вести од индустријата

Иновации во глобалните мултимодални логистички решенија

Време : 2024-01-19Хитови :1

Трансформацијата на глобалните мултимодални логистички решенија се одвива значително во последните неколку години, поради неопходноста од подобрување на ефикасноста, намалување на трошоците и подобрување на задоволството на клиентите. Интеграцијата на различни начини на транспорт како воздухот, морето, железницата и патот е сé поважна во решавањето на разновидни барања во глобалната трговија.


Дигиталните технологии се еден од клучните драјвери за иновациите во глобална мултимодални логистикаИскористеноста на напредната анализа, алатките за вештачка интелигенција и алгоритмите за машинско учење им овозможија на корпорациите да ги оптимизираат своите логистички активности и да донесуваат одлуки водени од податоци. Предвидувачката анализа како пример ќе помогне да се идентификуваат можните снабдувачки ланци и да се преземат навремени дејства за нивно минимизирање.


Следењето во реално време им овозможува на компаниите да го следат движењето од почеток до крај на зајакнувањето на реакцијата на било какви нарушувања.

Во оваа дигитална ера, развојот на паметните договори е меѓу тековните иновации во глобалниот мултимодални логистички сектор. Ова се договори кои можат да се користат за автоматизирање на неколку аспекти на логистичките активности како обработка на плаќање или царинска дозвола или документација преку автоматизиран процес. Правејќи ги посредниците и намалувајќи ги паметните договори со документи, можат да ги минимизираат трошоците во голема мера, а истовремено да ја зголемат ефикасноста што е можно.


Воспостави доверба помеѓу партиите со утврдување на сите услови и правила кои треба да се почитуваат.

Друга област на иновации во глобалната мултимодна логистика се паметните договори. Паметните договори се самоизвршувачки договори кои можат да автоматизираат многу аспекти на логистичките операции како што се обработка на плаќање, царинска дозвола и документација. Паметните договори ги елиминираат посредниците кои штедат од трошоците на трансакциите, ги отстрануваат документите кои ги забавуваат трансакциите што резултираат со огромни заштеди на трошоците поврзани со бирократијата. Преку овој метод станува лесно двете страни вклучени во договорот да постигнат консензус бидејќи секој аспект е добро дефиниран.


Растот на е-трговијата забележа нови настани во глобалните мултимодални логистички решенија.

Ова резултираше со потреба од побрзи и сигурни услуги од страна на онлајн малопродажбите кои сакаат да тргуваат со растечките барања на клиентите. Многу компании ги разгледуваат алтернативните модели на испорака како истиот ден или испораката следниот ден за да се справат со ова прашање. За да го постигнат, претпријатијата ќе мора тесно да се координираат помеѓу начините на транспорт, логистичките провајдери и да вршат комплицирано планирање и извршување. Фирмите инвестираат во технолошки платформи кои можат да ги поддржат овие нови модели на испорака и да овозможат бесцелна интеграција со постоечките системи.


Со доаѓањето на неодамнешните иновации во врска со технологиите на глобалната мултимодална логистика, исто така, има и други оперативни промени. На пример, некои претпријатија сега се префрлаат кон по модуларен пристап кон нивните логистички операции со што комплексните синџири на снабдување се распаѓаат на помали и управливи делови. Ова ја прави компанијата послаба, флексибилна и многу одговорна, како и помагајќи и да ги заштеди трошоците со искористување на економиите од скала достапни во различни видови транспорт.


Одржливоста станува уште еден тренд во глобалната мултимодна логистика. Со оглед на зголемената загриженост во врска со климатските промени и деградацијата на животната средина, многу бизниси се под притисок да го намалат својот јаглероден отпечаток и да преземат мерки кои би предизвикале минимална штета на животната средина. Поради оваа причина, многу корпорации ги проценуваат алтернативните горива за нивните флоти како биогорива или водород. Слично на тоа, тие инвестираат технологии за заштеда на ненергии како електрични автомобили или соларни панели кои ќе ја намалат потрошувачката на енергија.


Иновациите во глобалните мултимодални логистички решенија го менуваат начинот на кој фирмите управуваат со нивните синџири на снабдување. Овие иновации се движат од дигитални технологии до паметни договори, модели за испорака на е-трговија до модуларни логистички операции со што водат до зголемена ефикасност; намалување на трошоците; и поголема одржливост во рамките на меѓународната трговија. Бидејќи глобализацијата ги продлабочува своите корени и компликации поставени во претпријатијата треба да ги прифатат овие промени со соодносно прилагодување врз основа на барањата од планетарниот пазар.

Поврзано пребарување

emailgoToTop