×

Liên lạc với chúng tôi

Industry News
Trang chủ>Tin tức>Tin tức ngành

Làm thế nào thương mại hậu cần đa phương thức toàn cầu luôn thay đổi không thể dễ dàng hiểu được

Thời gian : 2024-02-27Lượt truy cập: 1

Thương mại giữa các quốc gia khác nhau đã trở thành một khía cạnh quan trọng trong nhiều nền kinh tế, đặc biệt là trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Trong số những điều đã hỗ trợ đáng kể cho sự phát triển này bao gồm phát triển hậu cần và đặc biệt làLogistics đa phương thức toàn cầu.

Hiểu biết về Logistics đa phương thức toàn cầu

Logistics đa phương thức toàn cầu đại diện cho một hệ thống theo đó hàng hóa được vận chuyển theo một hợp đồng nhưng một số phương thức vận tải được sử dụng. Người vận chuyển chịu trách nhiệm cho toàn bộ hành trình ngay cả khi nó được thực hiện bởi một số phương thức vận tải khác nhau như đường sắt, đường biển hoặc đường hàng không.

Thay đổi thương mại quốc tế

Hợp lý hóa chuỗi cung ứng


Bằng cách loại bỏ nhiều hợp đồng và hãng vận tải, logistics đa phương thức toàn cầu đã hợp lý hóa chuỗi cung ứng để cung cấp một giải pháp tích hợp duy nhất để di chuyển hàng hóa giúp tăng hiệu quả trong khi giảm thiểu sự phức tạp.

Cắt giảm chi phí

Logistics đa phương thức toàn cầu có thể giảm chi phí vận chuyển thông qua việc tối ưu hóa các phương thức vận tải khác nhau. Ví dụ, vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt hoặc đường thủy trên một khoảng cách dài và sau đó sử dụng vận tải đường bộ để giao hàng chặng cuối có thể chứng minh kinh tế hơn.

Độ tin cậy tốt hơn

Người vận chuyển chịu trách nhiệm cho toàn bộ quá trình vận chuyển bất kể có bao nhiêu phương thức vận tải đang được sử dụng khi một người sử dụng hậu cần đa phương thức toàn cầu. Điều này cải thiện độ tin cậy vì người vận chuyển trực tiếp kiểm soát tất cả các quy trình hậu cần, do đó đảm bảo giao sản phẩm kịp thời.

Tăng cường tính linh hoạt

Nó làm tăng tính linh hoạt trong định tuyến và lập lịch trình trong hậu cần đa phương thức toàn cầu, đặc biệt quan trọng vì nhu cầu mô hình có thể thay đổi nhanh chóng trong môi trường kinh doanh đầy biến động ngày nay.

Trong quá trình chuyển đổi thương mại quốc tế, không có gì khác đóng vai trò quan trọng như Logistics đa phương thức toàn cầu. Nó hợp lý hóa chuỗi cung ứng để giúp hạn chế chi phí, tăng cường độ tin cậy và quan trọng nhất là tăng tính linh hoạt, từ đó cho phép các công ty định vị tối ưu trên mặt trận cạnh tranh này.

Tìm kiếm liên quan

emailgoToTop