×

Da li ste u kontaktu

Industry News
Home>Blog>Vesti iz industrije

Uticaj tehnologije na međunarodne logističke usluge

Vreme : 2024-02-27Hitovi :1

U stalno promenljivom svetu globalne trgovine,međunarodne logističke usluge su važni. Tehnološki napredak u velikoj meri oblikuje upravljanje robom i prenos preko granica.

The Advent of Technology in Logistics

Tehnologija je bila odličan katalizator promena i u ovom sektoru. Način na koji je roba transportovana širom sveta promenio se iz instance u instancu sa razvojem kao što je brodski kontejner i pojavom globalnih sistema pozicioniranja (GPS).

Digitalizacija i automatizacija

Dva velika tehnološka trenda koja utiču na međunarodne logističke usluge su digitalizacija i automatizacija. Preduzeća sada mogu da prate svoje lance snabdevanja u realnom vremenu korišćenjem digitalnih platformi, stoga povećavaju vidljivost na do sada nezabeležen nivo. Sa druge strane, automatizacija čini logističke operacije efikasnijim i pouzdanijim što dovodi do poboljšanja produktivnosti, kao i do smanjenih grešaka kroz 24-časovne operativne auto-magacine.

Uloga veštačke inteligencije

Još jedan tehnološki razvoj koji ima ogroman uticaj je Veštačka inteligencija (AI). AI je sposoban da analizira ogromne količine podataka kako bi predvideo buduću akciju, istakao potencijalne probleme ili ponudio optimalne rute za isporuke tereta. To pomaže da se poveća efikasnost, uz istovremeno smanjenje izloženosti rizicima povezanim sa kašnjenjima i poremećajima.

Blockchain u logistici

Logistika je još jedna industrija u kojoj je blockchain tehnologija poznata po druženju sa kriptokurencijama počela da pronalazi uslugu. On obezbeđuje bezbedan način za evidentiranje transakcija na način koji omogućava lako praćenje i proveru originalnosti robe. Ova osobina je posebno važna u industrijama kao što su farmaceutska industrija, hrana između ostalih koja toliko zahteva autentičnost praćenja.

Zakljuиak

Međunarodne logističke usluge se pretvaraju tehnologijom u nešto što bolje funkcioniše, pravi manje grešaka, postaje konzistentnija i otvara svoje knjige spremnije. Shodno tome, ova kretanja će definitivno doći zajedno sa novim promenama unutar oblasti logistike, pružajući preduzećima sve nove mogućnosti, kao i izazove.

Srodna pretraga

emailgoToTop