×

Da li ste u kontaktu

Industry News
Home>Blog>Vesti iz industrije

Full-service Multimodal Logistics nudi pogodnost

Vreme : 2024-04-09Hitovi :1

Logistička industrija danas se suočava sa izazovima i mogućnostima bez presedana zbog sve veće globalizacije. Da bi se rešili rastući zahtevi kupaca,Multimodalna logistika sa punom uslugomnastao. Zbog toga je postala glavna opcija prevoza tereta, efikasna i pogodna za vas da je koristite kako bi vaša roba brže mogla da dođe do odredišta.

Šta je full-service multimodalna logistika?

Full-service multimodal logistika se odnosi na sveobuhvatnu logističku uslugu koja integriše mnoge vidove transporta. U odnosu na prirodu robe, rastojanje pokriveno takvom robom, kao i preferencije kupaca, fleksibilno bira najprikladnije kombinacije prevoznih sredstava u pogledu puteva, pruga, vodos puteva ili disajnih puteva čime se obezbeđuje bezbedan i brz dolazak na njihove destinacije.

Prednosti multimodalne logistike u punoj službi

Poboljšava efikasnost transporta

Što se tiče više načina transporta usvojenih u transportu ovih proizvoda; Multimodal logistics sa punom uslugom je u stanju da stavi svoju najbolju nogu napred prilikom donošenja odluka u vezi sa dodelom resursa transporta po načinu isporuke. Preduzimanjem dobre strategije planiranja i zakazivanjem politike, moguće je "skratiti tranzitno vreme i vreme čekanja robe u tranzitu, čime bi se poboljšala ukupna efikasnost transporta".

Smanjuje troškove transporta

U ovom slučaju, multimodalna logistika sa punom uslugom kroz iskorišćavanje nekoliko transportnih režima rezultira ekonomijama razmera, stoga smanjuje troškove po jedinici za robu koja se transportuje. Takođe nudi personalizovana rešenja za kočije na osnovu zahteva kupaca i na taj način im pomaže da uštede nepotrebne troškove.

Poboljšava pouzdanost transporta

Full-service Multimodal Logistics ima kompletan informacioni sistem logističke mreže koji mu omogućava praćenje statusa kretanja robe u realnom vremenu tokom transporta. Pored toga, može da pruži fleksibilna rešenja za reagovanje u vanrednim situacijama kako bi se izborila sa različitim hitnim slučajevima koji se mogu pojaviti.

Kako izabrati odgovarajućeg dobavljača multimodalne logistike sa punom uslugom?

Posjetite njihov domet usluge i kompetencije

Da biste se uverili da mogu da zadovoljavaju vaše potrebe isporuke, morate da identifikujete da li je dobavljač multimodalne logistike u punoj službi sposoban ili ne. Konkretne detalje o usluzi i sposobnosti prevoza možete saznati na njenom zvaničnom sajtu ili uz pomoć agenata za brigu o korisnicima.

Ispitajte njihov nivo kvaliteta usluge, kao i reputaciju

Jedna od glavnih stvari koje treba da pogledate prilikom izbora dobavljača logističkih usluga je kvalitet njihovih usluga. Recenzije klijenata, prezentacije predmeta između ostalih su neki od načina na koje možete znati koliko su njegove usluge dobre i njena reputacija. Štaviše, insajderi iz industrije ili profesionalna tela takođe mogu da vam daju više informacija o takvom pružaocu usluga.

Zaneme o ceni i uslovima ugovora

Prilikom zapošljavanja čitavog spektra troškova intermodalnih logističkih usluga takođe postaje suštinski faktor koji treba uzeti u obzir. Važno je uporediti cene različitih pružalaca usluga i proceniti ih u pogledu kvaliteta usluge koju nude te kompanije. Pored toga, neophodno je oprezno čitanje kroz uslove u sporazumu kako bi prava obe strane bila zaštićena.

Srodna pretraga

emailgoToTop