×

Kontakt oss

Industry News
Hjem>Blogg>Industri Nyheter

Logistikkytelse avhenger av robusthet og pålitelighet

Tid: 2023-12-02Treff :1

21. april 2023, i Washington, presenterte Verdensbanken rapporten Logistics Performance Index (LPI) for 2023. Denne rapporten evaluerer kompetansen til ulike nasjoner i rask og pålitelig transport av varer over sine grenser.

Rapporten, døpt "Connecting to Compete", markerer den syvende iterasjonen av LPI-rapporten. I løpet av de siste tre årene har verden vært vitne til en forstyrrelse uten sidestykke i globale forsyningskjeder, hovedsakelig på grunn av COVID-19-pandemien, noe som har ført til betydelige leveringsforsinkelser. LPI-rapporten omfatter 139 land og undersøker muligheten for å sette opp pålitelige forsyningskjedenettverk og de strukturelle elementene som styrker disse kjedene, for eksempel kvaliteten på logistikktjenester, handels- og transportinfrastruktur og grensestyring.

Mona Haddad, Verdensbankens globale direktør for handel, investeringer og konkurranseevne, uttrykte: "Logistikk tjener som ryggraden i global handel, som er en kraftig katalysator for økonomisk ekspansjon og fattigdomsbekjempelse. LPI-rapporten hjelper utviklingsland med å identifisere områder som trenger forbedring for å øke deres konkurranseevne. "

Med tanke på alle levedyktige handelsruter, bruker en container vanligvis i gjennomsnitt 44 dager i transitt fra innreisehavnen i eksportlandet til destinasjonshavnen, med et standardavvik på 10,5 dager. Denne varigheten utgjør 60% av den totale tiden som kreves for internasjonal varehandel.

I henhold til LPI-rapporten for 2023 har digitaliseringen av forsyningskjeder fra ende til ende, spesielt digitale initiativer i fremvoksende økonomier, redusert havneforsinkelser med opptil 70% sammenlignet med utviklede land. Videre opplever grønn logistikk økende etterspørsel, med 75% av avsenderne som velger miljøvennlige transportmetoder når de eksporterer til velstående land.

Christina Wiedlho, seniorøkonom ved Verdensbankgruppens globale praksis for makroøkonomi, handel og investering og medforfatter av rapporten, bemerket: «Mens frakt forbruker mesteparten av tiden, skjer de mest betydelige forsinkelsene ved havner, flyplasser og intermodale veikryss. Politikk rettet mot disse områdene kan øke påliteligheten. "

Slike målrettede retningslinjer omfatter forenkling av tollklareringsprosedyrer, infrastrukturinvesteringer, adopsjon av digital teknologi og fremme utviklingen av en miljømessig bærekraftig logistikkindustri gjennom innføring av lavkarbon frakttransportformer og mer energieffektive lagringsteknikker.

Relatert søk

emailgoToTop