×

Контактирајте се.

Industry News
Дома>Блог>Вести од индустријата

Како секогаш се менува глобалната мултимодна логистичка трговија не може лесно да се разбере

Време : 2024-02-27Хитови :1

Трговијата помеѓу различните земји стана важен аспект во многу економии особено во ерата на глобализацијата. Меѓу нештата кои значително ја потпомогнале оваа еволуција се и развојот на логистиката и особено глобална мултимодални логистика.

Познавање на глобална мултимодални логистика

Глобалната мултимодна логистика претставува систем со кој стоката се пренесува со еден договор, но се користат неколку начини на транспорт. Носачот е одговорен за целото патување дури и ако се изведува со неколку различни транспортни начини како железница, море или воздух.

Менување на меѓународната трговија

Рационализирање на синџирите за снабдување


Со отстранување на повеќе договори и носачи, глобалната мултимодални логистика ги рационализира синџирите на снабдување со цел да обезбеди едно интегрирано решение за движење на стока која ја зголемува ефикасноста, истовремено минимизирајќи ја комплексноста.

Намалување на трошоците

Глобалната мултимодална логистика може да ги намали трошоците за транспорт преку оптимизација на различни видови на транспорт. На пример, транспортот на стока со железница или вода на големи растојанија и потоа користењето на патниот транспорт за испорака на последната милја може да се покаже поекономично.

Подобра зависност

Носачот е одговорен за целиот процес на транспорт без оглед на тоа колку начини на транспорт се користат кога некој користи глобална мултимодна логистика. Ова ја подобрува веродостојноста бидејќи транспортерот директно ги контролира сите логистички процеси со што обезбедува навремена испорака на производите.

Зајакнување на флексибилноста

Го зголемува рутирањето и распоредот на флексибилноста во глобалната мултимодна логистика особено значајна бидејќи побарувачката на модели може брзо да се промени со оглед на денешната нестабилна бизнис средина.

Во трансформацијата на меѓународната трговија, нема ништо друго кое игра критична улога како Global Multimodal Logistics. Ги рационализира синџирите на снабдување со цел да помогне во ограничувањето на трошоците, да ја зголеми зависноста и најважно да ја зголеми флексибилноста со што ќе им овозможи на фирмите оптимално да се позиционираат на овој конкурентен фронт.

Поврзано пребарување

emailgoToTop