×

Свържете се с нас

Industry News
У дома>Блог>Новини от индустрията

Как постоянно променящата се глобална мултимодална логистична търговия не може да бъде лесно разбрана

време : 2024-02 27Прегледи :1

Търговията между различните страни се превърна във важен аспект в много икономики, особено в ерата на глобализацията. Сред нещата, които са подпомогнали тази еволюция значително, включват развитието на логистиката и по-специално Глобална мултимодална логистика.

Познаване на глобалната мултимодална логистика

Глобалната мултимодална логистика представлява система, при която стоките се превозват по един договор, но се използват няколко вида транспорт. Превозвачът е отговорен за цялото пътуване, дори ако то се извършва от няколко различни вида транспорт като железопътен, морски или въздушен.

Промяна на международната търговия

Рационализиране на веригите за доставки


Чрез премахване на множество договори и превозвачи, глобалната мултимодална логистика рационализира веригите за доставки, за да осигури единно интегрирано решение за преместване на стоки, което увеличава ефективността, като същевременно минимизира сложността.

Намаляване на разходите

Глобалната мултимодална логистика може да намали транспортните разходи чрез оптимизиране на различни видове транспорт. Например, транспортирането на стоки с железопътен или воден транспорт на дълги разстояния и след това използването на автомобилен транспорт за крайна доставка на мили може да се окаже по-икономично.

По-добра надеждност

Превозвачът е отговорен за целия транспортен процес, независимо от това колко вида транспорт се използват, когато се използва глобална мултимодална логистика. Това подобрява надеждността, тъй като превозвачът пряко контролира всички логистични процеси, като по този начин гарантира навременна доставка на продуктите.

Подобряване на гъвкавостта

Това увеличава гъвкавостта на маршрутизирането и планирането в глобалната мултимодална логистика - особено важно, тъй като търсенето на модели може да се промени бързо, като се има предвид днешната нестабилна бизнес среда.

В трансформацията на международната търговия няма нищо друго, което да играе критична роля като глобалната мултимодална логистика. Тя рационализира веригите за доставки, за да помогне за ограничаване на разходите, повишава надеждността и най-важното повишава гъвкавостта, като по този начин дава възможност на фирмите да се позиционират оптимално на този конкурентен фронт.

Свързано търсене

emailgoToTop